мъдър

мъдър
прил. - умен, разумен, премъдър, дълбокосмислен, дълбок, разсъдлив, здравомислещ, смислен, далновиден, прозорлив
прил. - търпелив, кротък, спокоен, тих, мирен, благоразумен, сериозен, зрял, трезвен
прил. - учен
прил. - проницателен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • мудрый — Древнерусское – мудръ. Общеславянское – modrъ. Прилагательное «мудрый» – славянское по происхождению. Первое упоминание в литературных памятниках относится к XI в. Мудрый – это «разумный в наивысшей степени», «обладающий большим умом, знаниями и… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • благоразумен — прил. разумен, предвидлив, съобразителен, досетлив, здравомислещ, мъдър, трезв, улегнал, зрял, внимателен, предпазлив прил. вежлив, деликатен, тактичен, грижлив, подробен, разсъдлив прил. сдържан, дискретен прил. умен, проницателен прил.… …   Български синонимен речник

  • далновиден — прил. предвидлив, прозорлив, проницателен, съобразителен, досетлив, разумен, благоразумен прил. мъдър, умен, учен прил. пресметлив …   Български синонимен речник

  • дълбок — прил. бездънен, неизмерим прил. продълбан, издълбан, врязан прил. умен, хитър, остроумен, мъдър, многознайник, проницателен, задълбочен, дълбокосмислен прил. съществен, важен, значителен прил. силен, голям, изключителен прил …   Български синонимен речник

  • здравомислещ — прил. благоразумен, мъдър, трезв, свестен, съзнателен, разсъдлив, разумен, смислен, умен, схватлив, далновиден, логичен, трезвен, умерен, зрял прил. сериозен, трезвомислещ, уравновесен …   Български синонимен речник

  • зрял — прил. назрял, узрял прил. напреднал, развит, подготвен, приготвен прил. навременен, актуален, злободневен прил. улегнал, разсъдлив, мъдър, трезвен, умен, сериозен, положителен прил. възмъжал, възрастен, пълнолетен прил. м …   Български синонимен речник

  • морален — прил. нравствен, високонравствен, благочестив, добродетелен, благонравен, строг, сериозен, почтен, съвестен, честен, мъдър, чист, неосквернен, непорочен, непокварен прил. духовен, душевен, психологически …   Български синонимен речник

  • обмислен — гл. разсъден, размислен, обсъден, проучен, взет в съображение, съобразен, разгледан, разискван, разкритикуван, анализиран, смислен гл. мъдър, разумен гл. преднамерен, предумишлен, умишлен, съзнателен гл. премерен гл. пресметнат, планиран гл …   Български синонимен речник

  • обсъден — гл. обмислен, разсъден, размислен, проучен, взет в съображение, съобразен, разгледан, разискван, разкритикуван, анализиран, смислен гл. мъдър, разумен гл. преднамерен, предумишлен, умишлен, съзнателен …   Български синонимен речник

  • премъдър — прил. всемъдър, разсъдлив, мъдър, разумен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”